Průběh vyučovací hodiny

1. PŘIVÍTÁNÍ
    (2-3 minutová konverzace v angličtině, typu "How are you?" ...Jak se máte... navození dobré a přátelské atmosféry).

2. KONTROLA DOMÁCÍHO ÚKOLU
    (Aby si studenti osvědčili gramatiku a slovíčka, dostávají za úkol vypracovat věty týkající se doposud probrané látky).

3. OPAKOVÁNÍ MINULÉ LÁTKY

4. POSLECH / listening

5. ČTENÍ ČLÁNKU / reading
    (navazuje na předchozí poslechnutý text)

6. PŘEKLAD ČLÁNKU

7. VYLOŽENÍ NOVÉ GRAMATIKY
    (Student obdrží skripta týkající se nové látky, následuje jednoduché a dobře pochopitelné vysvětlení).

8. TVORBA VĚT NA NOVOU GRAMATIKU
    (Student je již od 1.lekce schopen tvořit věty v anglickém jazyce. Tento způsob zažití probrané látky je velice efektivní,
     neboť zde nedochází k mechanickému vyplňování cvičení a je již kousek od toho, aby z písemného projevu přešel na 
     komunikaci).

9. PROCVIČENÍ DOPOSUD PROBRANÉ LÁTKY
     (Tato část je pro studenta nejnáročnější, ale zároveň nejefektivnější. Toto procvičení se provádí v lehčí písemné
      verzi a u pokročilejších studentů ve formě ústního projevu).

10. ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU

11. KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme lektory angličtiny

  

Více informací na tel +420 777 957 458

 

 

Kde učíme? 


Praha 4, Háje

 

Kontakt

Angličtina Praha Emílie Hyblerové 524/11
149 00, Praha 4 - Háje
Kosmická 745/17
149 00, Praha 4 - Háje
+420 773 629 305 info@anglictina-praha.cz